tr en
SterilTR
Endüstriyel Teknolojiler
SterilTR Ar-Ge Limited

Gıda Işınlamasında Türkiye'de Yasal Durum

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin birlikte yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Gıda Işınlama Yönetmeliği 6 Kasım 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin birlikte  yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Gıda Işınlama Yönetmeliği 6 Kasım 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir..Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda “Gıda Işınlama Yönetmeliği”nin bazı maddeleri Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde revize edilerek, yapılan birinci değişiklikler 15 Ekim 2002 tarih ve 24907 sayılı Resmi Gazete’de ikinci değişiklikler 19 Aralık 2003 tarih ve 25321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gıda Işınlama Yönetmeliği [11] gıda ışınlama tesislerinin kurulması ile bu tesislere lisans verilmesini, gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile mamul ve yarı mamul gıda maddelerinin tekniğine uygun olarak ışınlanmasını, ışınlanmış gıdaların tüketime arzı, denetlenme esas ve usullerini belirlemektedir. Bu Yönetmelik; gıda maddelerini ışınlama esas ve usulleri ile gıda ışınlama tesislerinin kuruluşları ve ışınlanmış gıdaların tüketimine ilişkin; lisans, izin, tescil, istihdam, kontrol, denetim, ithalat ve ihracata dair esas ve usullerini kapsamaktadır. Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yürütür.

Gıda Işınlama Yönetmeliği [11] 5 bölümden oluşmuştur. Ekinde 7 gıda  grubunda belirli teknolojik amaçlara göre uygulanmasına izin verilen ışınlama dozlarını gösteren tablo bulunmaktadır.

Bölümler;

1. Bölüm: Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar,

2. Bölüm: Gıda ışınlama ve radyasyon güvenliği,

3. Bölüm: Gıda ışınlamada kullanılacak ışın kaynakları, gıda ışınlama tesisleri ve istihdam, lisans, izin ve tescil,

4. Bölüm: Işınlanmış gıdaların kalite temin ve belgelenmesi,

5. Bölüm: Çeşitli ve son hükümlerdir.

Gıda Işınlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik [12] "1999/2/EEC sayılı Işınlanmış Gıda ve Gıda Bileşenleri ile ilgili Üye Ülkelerin Kanunlarının Yaklaştırılması ve 1999/3/EEC sayılı Işınlanmış Gıda ve Gıda Bileşenleri ile ilgili Komisyon Listesinin Oluşturulması" için Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifleri esas alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliğinde önemli değişiklikler, tıbbi gözetim altında steril diyet ihtiyacı duyan hastalar için hazırlanan ışınlanmış gıda maddelerinin yönetmelik kapsamında olmadığı, gıda ışınlama için gerekli koşulların ve ortalama absorblanan doz hesaplamalarının Ek 3 ve Ek 4 olarak eklenmesidir.

Gıda ışınlama için gerekli koşullar: 

1- Gıda ışınlaması sadece aşağıdaki durumlarda uygulanabilir.

a- Teknolojik olarak bir ihtiyaç mevcut ise,

b- Sağlık için bir tehlike oluşturmuyorsa ve önerilen koşullarda gerçekleştiriliyorsa,

c- Tüketici menfaatleri için uygun ise,

d- Bu işlem, iyi üretim veya tarım uygulamalarının yada hijyen uygulamalarının yerini alamaz.

2- Gıda ışınlama sadece aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir.

a- Patojen mikroorganizmaların azaltılması ile gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması,

b- Bozulmaya neden olan mikroorganizmaların yok edilmesi ve çürümenin önlenmesi veya

geciktirilmesi ile gıda maddelerinin bozulmasının azaltılması,

c-Filizlenme, çimlenme ve olgunlaşma ile oluşabilecek gıda maddesi kayıplarının azaltılması, ve

d-Bitki yada bitkisel ürünlere zarar veren organizmaların gıda maddesinden uzaklaştırılmasıdır.

 

Hakkımızda

Ülkemizdeki gelişen sanayinin ihtiyaçlarına en son teknolojiyle cevap vererek verimli, ekonomik ve çevre dostu alternatifler sunmak ve ürün kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemek kalite politikamızdır...

Devamı

Referanslar

Başarıyla tamamladığı birçok projede kattığı yenilikler ve yaratıcı fikirlerle hep sizlerin takdirini kazanmış olan firmamızın referanslarından bazılarına…Devamı

Haberler

Başarıyla tamamladığı birçok projede kattığı yenilikler ve yaratıcı fikirlerle hep sizlerin takdirini kazanmış olan firmamızın referanslarından bazılarına...

Devamı